Krav Maga, šta je to, da li mi treba i da li je za mene?

Prije nego što pročitate tekst u nastavku, zamislite se u nekoj od svakodnevnih situacija čiji direktni akteri, ne svojom voljom, možete postati.
Podizanje novca na bankomatu, šetanje parkom sa voljenom osobom, kupovina preko oglasa i susret sa prodavcem, posjeta prijatelju koji živi u kvartu bez gradske rasvjete, izlazak u neki od popularnih noćnih klubova,…
Da li ste ikad bili u neugodnoj situaciji, ili ste se osjetili nesigurnim?
Da li je svaki prolazak kroz zabačenu i osamljenu ulicu siguran i da li su se pomenute životne situacije mogle završiti pljačkom i nanošenjem teških tjelesnih povreda?!
U današnje vrijeme, nažalost, vrlo je moguće da ostanete bez novca, ili, još mnogo gore, zadobijete teške tjelesne povrede, nekada i opasne po život. Postavlja se pitanje da li se pokušati odbraniti na bilo koji način, postati žrtva nasilnika i prestupnika, te da li imovinu vrijedi braniti, ili su život i zdravlje najbitniji? Da li smo dovoljno spremni i sposobni zaštiti voljenu osobu u potencijalno opasnoj situaciji?

 

Šta je Krav Maga

Krav Maga je optimalan sistem samodbrane i ocjenjujući po mnogim parametrima, predstavlja najefikasniju odbrambenu vještinu na svijetu. Krav Maga nije sport, nema sistem takmičenja, niti postoje pravila i ograničenja koja je nužno poštovati. Dvije glavne osobenosti Krav Maga vještine, a koje su ujedno i njene osnovne prednost su:realnost upotrebe (efikasnost) i jednostavnost učenja!

 

Porijeklo Krav Maga vještine

Odakle potiče efikasnost Krav Maga tehnika? Za objašnjenje ovog pitanja potrebno je upoznati se sa porijeklom Krav Maga-e i njenim razvojem.
Krav Maga je porijeklom iz Izraela, a njen začetnik i osnivač je Imi Lihtenfeld, koji je ujedno i osnivač IKMF-a, najveće i najpriznatije Krav Maga federacije u svijetu (kojoj pripada i naš klub). Razvijana je tokom perioda dugog 30 godina i to isključivo za potrebe Izraelske vojske. Tokom tog perioda, neke tehnike koje su preuzete iz drugih borilačkih sistema su modificirane i provjerene mnogo puta u praksi, u najtežim ratnim uslovima, sa ciljem kreiranja ultimativno efikasnog sistema koji je u stanju da se nosi sa svim vrstama prijetnji i napada, u svakom okruženju i potencijalno opasnoj situaciji. Rezultat toga je optimalni Krav Maga sistem koji naš klub praktikuje u okvirima IKMF federacije, u skladu sa najvišim standardima.
Upravo taj period razvoja, konstantna provjera “na terenu” i brojne modifikacije, su ovu vještinu učinile realnom i djelotvornom. Njenu efikasnost su spoznale specijalne jedinice i tajne službe širom svijeta i Krav Maga je postala sastavni dio obuke elitnih jedinica (FBI, CIA i dr.). Pored navedenog, vojska, policija i sigurnosne službe su uvidjele potencijal Krav Maga-e, što je rezultiralo kreiranjem zasebnih cjelina koje tretiraju ove oblasti. Sam razvoj Krav Maga-e još uvijek traje. IKMF federacija konstantno vrši provjeru i usavršava tehnike do najsitnijih detalja, a kroz seminare i specijalističke obuke nove tehnike i saznanja sa “terena” su dostupni i u Bosni i Hercegovini, isključivo u našem klubu.

Ova vještina privlači ljude zbog jedinstvenog i logičkog pristupa. Za razliku od nekih borilačkih vještina, nema pojaseva, kata ili spiritualnog uvoda. Laka je za učenje i pamćenje, izvodi se prirodno i instinktivno i može se koristiti u stresnim uslovima. Jedna od najvažnijih komponenti je jedinstvenost pedagogije, metodologije i načina obuke. Sadrži jedinstvene tehnike, taktike i principe obuke. Primenjuje moderne i sofisticirane metode obučavanja, a u obuci se primenjuju trening scenariji pod stresnim i realističnim uslovima. Specificna obuka, drilovi i uslovi pod kojim se trenira, psihička priprema, sve to nju diferencira od obične borilačke vještine ili sporta.

Postoji još jedna “skrivena” osobenost, a to je i određena doza brutalnosti! Zaista, posmatrajući izvođenje pojedinih tehnika sa strane, neko će možda pomisliti kako je to vještina koja izaziva agresivnost i podstiče nasilje, što apsolutno nije tačno. Krav Maga je realna i pruža praktikantu realnu šansu protiv opozitne strane koja može biti opozitna u svakom smislu (krupnija, naoružana, fizički spremnija i dr). Krav Maga nema pitanja časti, kao ni pravila. Stavite se u psihološko stanje osobe koja je odlučila da vas napadne! Ta osoba je svjesno ili nesvjesno odlučila da vam nanese tjelesne povrede, nekada i sa lakšim posljedicama, a nekada, čemu smo danas često svjedoci, i sa smrtonosnim ishodom, a sve sa ciljem ostvarivanja materijalne koristi, ili iz nekih drugih motiva i pobuda. Uz to, danas je hladno i vatreno oružje relativno dostupno svima, a napadači su često u alkoholiziranom stanju, ili pod dejstvom opijata sa izraženom agresivnošću, te silom prilika postajemo akteri neugodne situacije. Kada sve navedeno uzmete u obzir, jasno se može naći opravdanost određene doze brutalnosti koja je nekada zaista potrebna, a posebno je izražena u momentima napada od strane fizički superiornijeg protivnika (djevojke su često mete napada i izbor je u takvim situacijama dosta ograničen)! Krav Maga praktikanta obučava kako prvenstveno izbjeći sukob, a ako do njega dođe, kako onesposobiti napadača u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se udaljimo s mjesta napada i pozovemo policiju (monopol za fizičku prinudu). Ovdje se postavlja pitanje “doziranja onesposobljavanja” napadača? Cilj nam je obučiti praktikanta kako da prvenstveno zaštiti svoje zdravlje i svoj život, ili život njemu bliskih osoba i to sa primjenom tehnika samoodbrane u onoj dozi koja je dovoljna da se napadač trenutno onesposobi i da se omogući odlazak sa mjesta napada i pozivanja pomoći (policije i sl.). Bitno je naglasiti da se Krav Magom ne mogu baviti lica protiv kojih se vodi krivični postupak, te lica koja imaju sklonost ka nasilju i osuđivana su u prošlosti.

Naš učitelj, Avi Moyal, koji je bio i najbolji učenik tvorca Krav Maga vještine i njegov nasljednik, uvijek je govorio ono što je i sam Imi, a to je: “So that one may walk in peace”. Učite Krav Magu radi sebe, svoje sigurnosti i zaštite, te zbog svog zdravlja. Medicinski je dokazano da je bavljenje bilo kakvim fizičkim aktivnostim neophodno ukoliko želimo biti zdravi i spremni na izazove koji nas svakodnevno očekuju u privatnom i poslovnom okruženju! Trenirajući Krav Magu razvijate svoje reflekse, popravljate zdravlje, stičete nova poznanstva i učite tehnike koje vam sutra mogu spasiti život. Trenirajući Krav Magu stičete i samopouzdanje, kao i osjećaj za društvenu odgovornost i timski rad.

Za kraj, uvijek svima govorim sljedeće:  bolje je poznavati bilo kakvu borilačku vještinu i nikad u životu ne dobiti priliku istu upotrijebiti, nego se naći u samo jednoj situaciji, a ne znati kako se odbraniti i biti nijema žrtva.
Mi smo tu radi Vas kako i ne dozvolite da postanete žrtva!

 

mr Ervin Sućeska
IKMF Direktor Bosna i Hercegovina