Krav Maga u slobodnom prevodu na naš jezik znači “bliska borba”, dok je šire tumačenje ovog pojma “taktički samoodbrambeni sistem”.

Dvije glavne karakteristike Krav Maga, a koje su ujedno i njene osnovne prednosti su: realnost upotrebe, tj. efikasnost u primjeni i jednostavnost učenja.

slika6-1030x686

Kolika je efikasnost Krav Maga?

Efikasnost Krav Maga leži u činjenici da je razvijana tokom perioda dugog preko 40 godina i to isključivo za potrebe vojske. Tokom tog perioda, neke tehnike koje su preuzete iz drugih borilačkih sistema su modificirane i provjeravane mnogo puta u praksi, i to u najtežim ratnim uslovima, sa ciljem kreiranja ultimativnog sistema koji je u stanju da se nosi sa svim vrstama prijetnji i napada, u svakom okruženju i potencijalno opasnoj situaciji.

“Krajnji rezultat ovakvog pristupa je optimalni samoodbrambeni sistem kojeg naše predstavništvo, u skladu sa najvišim standardima, praktikuje u okvirima IKMFa – prve, glavne i naveće Krav Maga federacije u svijetu osnovane od strane samog utemeljivača Imi Lichtenfelda”, kaže direktor IKMF Krav Maga predstavništva za Bosnu i Hercegovinu Ervin Sućeska.

Efikasnost Krav Maga su prepoznale specijalne jedinice i tajne službe širom svijeta, te je Krav Maga postala sastavni dio obuke istih. Pored navedenog, policija i sigurnosne službe su uvidjele potencijal koji donosi Krav Maga te uveliko počele istu primjenjivati kao sastavni i obavezni dio obuke, što je iniciralo potrebu za kreiranjem zasebnih specijalističkih cjelina koje tretiraju pomenute oblasti.

Paralelno s tim, i civilni sektor doživljava proširenje sa stavljanjem posebnog akcenta na ženski spol i dječiju dob. Krav Maga je sistem koji svoju efikasnost najbolje pokazuje na ulici primjenjujući tehnike koje ne traže prevelik napor od praktikanta za izvođenje, a nanose nužnu štetu napadaču. Posmatrajući izvođenje pojedinih tehnika sa strane, neko će možda pomisliti kako je to vještina koja izaziva agresivnost i podstiče nasilje, što apsolutno nije tačno.

“Krav Maga praktikanta obučava kako prvenstveno izbjeći sukob, a ako do njega dođe, kako onesposobiti napadača u onoj mjeri u kojoj je potrebno da se udaljimo s mjesta napada, što je u skladu sa našim zakonskim sistemom i definicijom nužne odbrane. Da bi bolje pojasnili navedeno probajte se staviti se u psihološko stanje osobe koja je odlučila da vas napadne.

Ta osoba je svjesno ili nesvjesno odlučila da vam nanese tjelesne povrede, nekada i sa lakšim posljedicama, a nekada, čemu smo danas često svjedoci, i sa smrtonosnim ishodom, a sve sa ciljem ostvarivanja materijalne koristi, ili iz nekih drugih motiva i pobuda. Uz to, danas je hladno i vatreno oružje relativno dostupno svima, a napadači su često u alkoholiziranom stanju, ili pod dejstvom opijata sa izraženom agresivnošću, te silom prilika postajemo akteri neugodne situacije. Kada sve navedeno uzmete u obzir, jasno se može naći nužnost i opravdanost određene doze brutalnosti koja je nekada zaista potrebna, a posebno je izražena u momentima napada od strane fizički superiornijeg protivnika”, dodaje Sućeska.

Iz navedenog se može zaključiti da Krav Maga praktikantu pruža realnu šansu protiv opozitne strane koja može biti opozitna u svakom smislu (krupnija, naoružana, fizički spremnija…) što jasno govori da ova vještina ne poznaje pitanja časti kao ni pravila koja mora poštovati jer za napadača na ulici ista ne važe.

“S druge strane navedeno jasno definiše i naš cilj, a to je znanje i konstantno usavršavanje istog bez ulaženja u druge segmente (poput porijekla Krav Maga) koji su za primjenu ove vještine u cilju sačuvanja vlastitog života-zdravlja nebitni”, kaže Sućeska.

Krav Maga privlači ljude zbog jedinstvenog i logičkog pristupa jer je laka za učenje i pamćenje, izvodi se prirodno i instinktivno.

“U samoj obuci se primjenjuju moderne i sofisticirane metode obučavanja te scenariji u improvizovanim stresnim uslovima, tj. treninzima gdje realnost ulice unosimo u sportsku dvoranu”, pojašnjava Sućeska.

Nudi li Krav Maga nešto osim samoodbrane?

Boriti se u stanju šoka ili straha na ulici, simulira se u borbi/tehnici/samoodbrani nakon iscrpnog funkcionalnog treninga i to je jedini način kako maksimalno približiti vježbanje u sali onom stvarnom događaju na ulici.

U okvirima Krav Maga put ka postizanju/održavanju/poboljšanju psiho-fizičke forme koja je neophodna za samoodbranu počinje izgradnjom kondicije (podizanjem postojeće na veći nivo) kroz različite oblike trčanja, shadow boxinga, sparinga, udaranjem vreće/fokusera, pa do preskakanja štrika, kondicionih vježbi u parteru i slično.

Paralelno sa izgradnjom kondicije (izdržljivosti) povećava se i snaga (momentalna sila djelovanja) kod praktikanta, što zajedno sa adekvatno istreniranom tehnikom daje rješenje/izlaz iz svake neugodne/opasne situacije (bilo da je to rješavanje protivnika – privremeno onesposobljavanje ili brzo udaljavanje sa mjesta napada).

“Trenirajući Krav Maga praktikant ‘u istom paketu’ dobije i funkcionalni trening kojeg IKMF predstavništvo za BiH redovno praktikuje. Na kraju možemo zaključiti da Krav Maga (tehnike, pristup, principi itd.) + kondicija (izdržljivost) + snaga = optimalna samoodbrana, a ako na ovu definiciju dodamo i adekvatnu ishranu + odmor dobijamo definiciju optimalnog treninga”, zaključuje Sućeska.

Značaj IKMF Krav Maga za Bosnu i Hercegovinu

Članstvo u IKMF Bosni i Hercegovini donosi brojne benefite. Sama činjenica da je naša zemlja kao punopravni član uvrštena u redovni kalendar događaja (seminari/certifikacije) predstavlja odličnu mogućnost za domaće stanovništvo da se usavršava u gore spomenutim disciplinama (policija, VIP, vojska itd.) koje obrađuje Krav Maga. Također, činjenica da su svi IKMF događaji vrlo posjećeni, ukazuje i na mogućnost dodatne finansijske injekcije za ovdašnji turizam.

“Primjera radi, u proteklom periodu smo bili domaćini prvog u BiH civilnog instruktorskog Krav Maga kursa u trajanju od 10 dana, gdje smo u gostima imali sportiste iz Srbije, Holandije, Izraela itd. Tom prilikom nije samo Sarajevo bilo u fokusu već i drugi gradovi poput Zenice, gdje smo kao oficijelni predstavnici za kompletan teritorij BiH održali seminar na temu ‘Odbrana od više napadača’, prvi takve vrste u tom gradu”, napominje Sućeska.

  Na kraju, važno je spomenuti i to da je po otvaranju IKMF predstavnštva u BiH uspostavljena aktivna saradnja sa mnogim policijskim strukturama, gdje je vršena obuka pripadnika različitih policijskih jedinica, a uspješno je realizovano i nekoliko projekata sa drugim organizacijama u BiH poput “365 dana nenasilja nad ženama” i slično.

Za kraj je Sućeska poručio:

“Ovom prilikom pozivamo sve klubove borilačkih vještina u BiH koji u okvirima svojih djelatnosti žele uvrstiti i Krav Maga da nam se jave kako bi dogovorili daljnju saradnju. Mnogi klubovi u cilju privlačenja novih članova navode kako se bave i Krav Maga, a zapravo su to popularno kazano – ‘youtube treneri’.

Ipak je itekako važno da iza kluba koji želi da se bavi Krav Maga stoji profesionalna i izuzetno jaka federacija koja insistira na kvalitetu, nudi konstantnu edukaciju i praćenje noviteta. Jedino na taj način se može ostvariti kvalitet u ponudi, a to je ono što mi nudimo. Trenutno se u Sarajevu u okvirima IKMF-a Krav Maga može praktikovati na dvije lokacije: Breka – sportska dvorana centra za slušnu i govornu rehabilitaciju i Dolac Malta – Klas centar. Ostale dodatne informacije se mogu pronaći na www.kravmaga-ikmf.ba“, rekao je Sućeska.