Sport, rekreacija i igra su zabavan način za učenje vrijednosti i lekcija koje će trajati čitavog života. Sportom se kod djece promoviše prijateljstvo i „fer plej“ (fer igru – poštovanje pravila i jednako postupanje prema svima). Sport kroz različite oblike podučava i navikava decu na timski rad, disciplinu, poštovanje, a kroz ovaj kurs, koji je namjenjen i roditeljima i djeci, na savladavanje jednostavnih samoodbranbenih vještina kojima se osigurava da djeca, pored fizičkog razvitka, znaju i da se zaštite nekog eventualnog napada.

Krav Maga je optimalan sistem samodbrane i ocjenjujući po mnogim parametrima, predstavlja najefikasniju odbrambenu vještinu na svijetu. Krav Maga nije sport, nema sistem takmičenja, niti postoje pravila i ograničenja koja je nužno poštovati. Dvije glavne osobenosti Krav Maga vještine, a koje su ujedno i njene osnovne prednost su: realnost upotrebe (efikasnost) i jednostavnost učenja!

Krav Maga obučava kako prvenstveno izbjeći sukob a efikasnost Krav Maga se temelji na upotrebi tehnika koje su realne i komparativne na način da adekvatno odgovore na situacije napada na ulici ili nekom drugom neodgovarajućem prostoru/okruženju.

Zbog činjenice da je zasnovana na prirodnim reakcijama i pokretima tijela, Krav Maga je jedostavna za učenje, te pored široke primjene u vojsci, policiji i zaštitarstvu, našla je svoje mjesto kako u ženskom svijetu u vidu “woman self defense” tako i u dječijem svijetu pod nazivom Krav Maga Junior.

Svaki roditelj želi da njegovo dijete bude sposobno da trenutno zaštiti i sebe i druge, ukoliko dođe do neželjenih situacija, a ovaj kurs omogućava da se djeca na adekvatan način pripreme da odgovore na izazove sa kojima se mogu suočiti. Ipak, živimo u vremenu u kojem smo svakodnevno svjedoci različitih oblika nasilja, te fizičkih i verbalnih prijetnji i napada. Složit ćete se da je naša sigurnost, kao i sigurnost naše djece sve ugroženija. U tom kontekstu predstavništvo IKMF-a za Bosnu i Hercegovinu nudi Vam rješenje: „ Krav Maga Junior program!“

Ovaj program kroz specifican pristup te različite forme “igre i zabave” priprema mališane i za najzahtjevnije scenarije poput prevencije kidnapovanja i dječijeg nasilja, a namijenjen je djeci i tinejdžerima uzrasta od 6-16 godina.

S ciljem približavanja tehnika tom uzrastu program je koncipiran tako da mališani imaju priliku da nauče kako da adekvatno reaguju u kriznim situacijama i da pritom poboljšaju svoje psihofizičke i motoričke sposobnosti kao i kondicijsku spremu. Cjelokupan sistem obuke vrši se prema standardu koji je uspostavljen od strane Internacionalne Krav Maga Federacije gdje nakon određenog vremenskog perioda kojeg provedu u trenažnom procesu imaju mogućnost da dobiju međunarodno priznat certifikat.

Evidentno je da nakon određenog perioda kojeg djeca provedu u našem klubu, pored naučenih tehnika samoodbrane za realne situacije, njihovo samopouzdanje znatno se poboljšava kao i samokontrola, a to ima pozitivan uticaj i na ostale aspekte njihovog života.

Iskoristite ovu priliku i upišite vaše dijete na ovaj jedinstven kurs koji garantira 100% korisnost u svakom smislu. Prva dva treninga su gratis (proba) a ukoliko dovedete još neko dijete na kurs, prva mjesečna članarina za oboje je 50% niža.